WARSZTATY dla DOROSŁYCH

4-The-Shadows-between-us-1Warsztaty przeznaczone dla osób dorosłych, w tym dla studentów i seniorów, będą miały formę działań twórczych, dyskusji, dramy, z wykorzystaniem materiałów multimedialnych. Jednym z aspektów działań warsztatowych będzie wykorzystanie mediów społecznościowych i innych narzędzi cyfrowych w celu rozpowszechniania i popularyzacji wiedzy na temat współczesnej sztuki afrykańskiej przez samych uczestników warsztatów.

Warsztaty stanowić będą forum dyskusyjne na temat stanu sztuki współczesnej, zjawisk, jej społecznej roli oraz stereotypów kulturowych i postaw społecznych wobec artystów z innych kręgów kulturowych. Będzie to miejsce integrujące i propagujące budowanie komunikacji międzykulturowej, kształtujące postawy tolerancji, przeciwdziałające uprzedzeniom rasowym. Przez twórcze działanie i zapoznanie uczestników ze współczesnymi trendami i zjawiskami w afrykańskiej sztuce współczesnej, możliwe będzie podjęcie dialogu o relacjach międzykulturowych, przenikaniu się wieloetnicznych społeczeństw i ich recepcji w kulturze Zachodu.

TEMATY i TERMINY
(*korekta: 13.10.2015)

  • 9 X – Afryka: sztuka społecznie zaangażowana >>>#1>>>
  • 16 X – Współczesna sztuka Afryki wobec tradycji >>>#2>>>
  • 23 X – Globalizm i sztuka, cz. I: Wpływ globalizacji na sztukę Afryki >>>#3>>>
  • 30 X – Globalizm i sztuka, cz. II: Recepcja sztuki afrykańskiej w euroamerykańskim kręgu kulturowym >>>#4>>>
  • 13 XI – Sztuka w świecie podziałów cz. I: Sztuka kobiet >>>#5>>>
  • 23 XI – Sztuka w świecie podziałów cz. II: Postkolonialne hybrydy ( o artysta z pogranicza światów) >>>#6>>>
  • 4 XII – W artystycznym poszukiwaniu tożsamości >>>#7>>>
  • 11 XII – Akcja: KOLACJA! konsumpcjonizm w sztuce (*rozmowa przy kolacji) >>>#8>>>
  • 18 XII – Moi ulubieni artyści i dlaczego jest to miłość absolutna >>>#9>>>
  • 21 XII – Rynek sztuki i środowiska artystyczne we współczesnej Afryce >>>#10>>>

CZAS TRWANIA: 60 minut
TERMINY: od 9 października
MIEJSCE: Dom Kultury! Bydgoskie Przedmieście, ul. Sienkiewicza 11/2, Toruń
GRUPY: do 20 osób (obowiązują wcześniejsze zapisy)

Warsztaty są bezpłatne
ZAPISY>>>

 

Zobacz:
WARSZTATY dla SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH>>>
WARSZTATY dla NAUCZYCIELI >>>
WARSZTATY dla SENIORÓW >>>
SPOTKANIA i PRELEKCJE >>>

BLOKI TEMATYCZNE >>>