WARSZTATY dla SENIORÓW

becff45e43ce77c4d22de3fd2282ae07Bezpłatne warsztaty dla seniorów realizowane będą w formie działań twórczych, dyskusji, animacji, wykładu, pracy w grupach, warsztatów „twórczego recyklingu”, pokazów multimedialnych, projekcji audio-wideo.

Warsztaty odbywać się będą w ramach kilku bloków tematycznych obejmujących zagadnienie takie jak: sztuka i polityka, postkolonializm, feminizm, sztuka recyklingu, współczesność wobec tradycji konsumpcjonizm i globalizm. Prezentując wybrane zagadnienia społeczne mające oddźwięk w sztuce współczesnej, podjęta zostanie dyskusja nad jej społeczną rolą, służącą przełamywaniu barier i uprzedzeo, poprzez ukazanie kontrastu między sztuką afrykaoską a zjawiskami społecznymi w Polsce oraz poszukiwanie uniwersaliów. W ramach warsztatów seniorzy nabędą umiejętności przygotowywania tekstów krytycznych dotyczących sztuki współczesnej, których rezultaty opublikowane zostaną na stronie projektu.

TEMATY i TERMINY

  • 7 IX – Współczesna sztuka Afryki wobec tradycji  >>>#1>>>
  • 21 IX – Hybrydyczność w Afryce i o technice kolażu  >>>#2>>>
  • 5 X – Postkolonialne hybrydy – o wpływie globalizacji i o technikach grafiki cyfrowej >>>#3>>>
  • 19 X – Być artystką w Afryce – o sztuce kobiet >>>#4>>>

CZAS TRWANIA: 4 spotkania co dwa tygodnie, ok. 60 minut
GRUPA: do 20 osób
TERMIN
: od 7 września (poniedziałek), godz. 18:00
MIEJSCE: Dom Kultury! Bydgoskie Przedmieście, ul. Sienkiewicza 11/2, Toruń
(możliwy dojazd do grup zorganizowanych)

Warsztaty są bezpłatne
ZAPISY>>>
TERMINARZ >>>

Zobacz:
WARSZTATY dla DOROSŁYCH >>>
WARSZTATY dla SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH>>>
WARSZTATY dla NAUCZYCIELI >>>
SPOTKANIA i PRELEKCJE >>>

BLOKI TEMATYCZNE >>>