KONSPEKTY

(c) Arts Council Collection; Supplied by The Public Catalogue Foundation

Konspekty zajęć dla młodzieży ponadgimnazjalnej opracowane w oparciu o obowiązującą podstawę programową.

Wszystkie konspekty objęte są zasadami wolnego dostępu (open access).

1. Między tradycją a współczesnością sztuki afrykańskiej
(gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne)
PREZENTACJA  |  KARTA PRACY | MASKI i RZEŹBY do WYDRUKOWANIA

2. SZTUKA ŚMIECI – materia i forma we współczesnej sztuce afrykańskiej
(gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne)
PREZENTACJA | KARTA PRACY #1 | KARTA PRACY #2

3. BEZ STEREOTYPÓW – Jądro ciemności, król Leopold i współczesna sztuka Kongo
(szkoły ponadgimnazjalne, klasy maturalne)
PREZENTACJA | KARTA PRACY

4. WSPÓŁCZESNY KOLAŻ AFRYKAŃSKI – WARSZTATY ARTYSTYCZNE
(szkoły podstawowe, gimnazja, ponadgimnazjalne)
PREZENTACJA | KARTA PRACY