BIBLIOGRAFIA

Bibliografia z  zakresu sztuki afrykańskiej wydawnictw w języku polskim i MATERIAŁY Z ZAKRESU EDUKACJI MULTIKULTUROWEJ
Oprac. Małgosia Baka-Theis

SZTUKA / KULTURA

B
Bodrogi Tobor, Sztuka Afryki, Wrocław [Zakład Narodowy im. Ossolińskich] – Budapeszt [Corvina] 1968
Bolimowska Paulina, Współczesne malarstwo kongijskie w kolekcjach Kubarskich, Pigozziego i Jewsiewickiego – trzy postawy kolekcjonerskie, [w:] Nowoczesność kolekcji, red. Tomasz F. de Rosset, Agnieszka Kulczewska-Wójcik, Katarzyna Lewandowska, Toruń [Wyd. UMK] 2010, s. 69-82

E
Estetyka Afryki. Antologia, red. Małgorzata Cymorek, seria Estetyka Świata, Kraków [Universitas] 2008
Ex Africa Semper Aliquid Novi, t. I red. Jacek Łapott, Ewa Prądzyńska, Żory 2014

F
Fraser Douglas, Sztuka prymitywna, Warszawa [WAiF] 1976

G
Garlake Peter S., Wielkie Zimbabwe, Warszawa [WAiF] 1982

K
Klajbor Ewa, Tingatinga. Nowoczesna szkoła malarstwa Tanzanii, Warszawa [Neriton] 2004
Kulczewska-Wójcik Agnieszka, Africa Dreams… Nowa sztuka afrykańska na 52 Biennale Sztuki w Wenecji i Documenta XII w Kassel, Toruńskie Studia o Sztuce Orientu 2009, t.4, s. 173-182
KohutnickaBarnara, Współczesna sztuka ludów pozaeuropejskich w polskim wystawiennictwie etnograficznym, [w:] Zbiory pozaeuropejskie w państwowych i kościelnych muzeach etnograficznych w Polsce, red. Eugeniusz Śliwka SVD, Materiały i studia Księży Werbistów, Pieniężno 1987, s. 15-27.
Korabiewicz Wacław, Makonde – wielcy rzeźbiarze, Lud 1958-1959, s. 70-90
Korabiewicz Wacław, Sztuka Afryki w zbiorach polskich, Warszawa [Polonia] 1966
Kowalski Marek A., Drewniana rzeźba figuralna ludów Afryki wschodniej, Warszawa 1968
Kowalski Marek A., Plemienna sztuka Afryki – problem nazwy i treści, Etnografia Polska 1975, t. XIX, z. 2, s. 198-219
Kowalski Marek A., Sztuka Afryki Wschodniej, Etnografia Polska 1971, t. 15, nr 2, s. 161-184
Koziorowska Jolanta, Tingatinga. Współczesne malarstwo Tanzanii , Warszawa [PME] 2001 [katalog wystawy]
Koziorowska Jolanta, Tingatinga (malarstwo współczesnej Tanzanii), [w:] Zagrożenie tożsamości? Problematyka globalizacji w zainteresowaniach polskiej antropologii, red. A. Nadolska-Styczyńska, „Archiwum Etnograficzne PTL”, 2005, t. 43, s. 270–276
Kuniewski Jerzy, Rzeźba Makonde (folder wystawy), Muzeum Narodowe w Gdańsku, Gdańsk 1988
Kur Rafał, Kto, gdzie, jak, kiedy, skąd i dlaczego zaczął badać estetykę Afryki?, Maska – wydanie specjalne 2009, nr 7, s. 15-24

L
Loth Heinrich, Kobieta w dawnej Afryce, Warszawa [WAiF] 1988

Ł
Łapott Jacek, Sztuka Afryki u progu XXI wieku – refleksje etnologa, [w:] Kultury Afryki w świecie tradycji, przemian i znaczeń, t. 4, „Toruńskie Studia o Sztuce Orientu”, red. Anna Nadolska-Styczyńska, Toruń 2009, s. 117-126

M
Makulski Krzysztof, Sztuka Afryki, Warszawa [Centralne Biuro Wystaw Artystycznych] 1973, ss. 18 (maszynopis powielany)
Makulski Jan K., Sztuka afrykańska, Poezja 1972, s. 105-107
Marcinkowska Karolina, Inspiracje estetyką afrykańskich miast: „urban art” – źródła i specyfika, Maska – wydanie specjalne 2009, nr 7, s. 35-34

N
Nadolska-Styczyńska Anna, Pokazać Afrykę na 200 m kw. (refleksje muzealnika), Forum Politologiczne 2010, nr 10 – Przestrzeń i granice we współczesnej Afryce, s. 481-497

O
Jacek Olędzki,  Etat des recherches sur l’art non-officiel de l’Afrique contemporaine, Polish Art Studies 1980,  t. 2, 215-234
Olędzki Jacek, Malowidła współczesnej Afryki, Polska Sztuka Ludowa – Konteksty 1974, t. 28, nr 1, s. 3-28
Olędzki Jacek, Senegalskie malunki na szkle. Analiza twórczości Fala i Begue, Kontynenty 1978, nr 3, s. 23-25
Olędzki Jacek, Sztuka demonstracyjna współczesnej Afryki (Uwagi o nowych kierunkach twórczości rzeźbiarskiej o charakterze ludowym), Polska Sztuka Ludowa – Konteksty 1976, t. 30, z .2, s. 96-114

P
Pawlik Jacek J., Rola sztuki w afrykańskim kulcie przodków, [w:] Afryka na progu XXI wieku, t. 1, Kultura i społeczeństwo, red. Jacek Jan Pawlik, Małgorzata Szupejko, Warszawa [PTA] 2009, s. 119-132
Pawłowska Aneta,  „Biała sztuka” w „Czarnej Afryce”,  [w:] Kultury Afryki w świecie tradycji, przemian i znaczeń, t. 4, „Toruńskie Studia o Sztuce Orientu”, red. Anna Nadolska-Styczyńska, Toruń 2009, s. 161-172
Pawłowska Aneta, Ikonografia sztuki Republiki Południowej Afryki jako odzwierciedlenie stosunków ekonomicznych w kraju, Forum Politologiczne 2011, nr 12 – Problemy bogactwa i biedy we współczesnej Afryce, s. 595-609
Pawłowska Aneta, Intelektualni przywódcy ruchów artystycznych w Południowej Afryce w latach 1952-1994, Forum Politologiczne 2008, nr 7 – Przywódcy i przywództwo we współczesnej Afryce, s. 401-414
Pawłowska Aneta, O wspólnej przestrzeni poszukiwań artystycznych w „białej” i „czarnej” sztuce Republiki Południowej Afryki, Forum Politologiczne 2010, nr 10 – Przestrzeń i granice we współczesnej Afryce, s. 461-479
Pawłowska Aneta, Południowa Afryka – Królestwo złota i diamentów i jego ikonografia, Forum Politologiczne 2012, nr 13 – „Stare” i „nowe” mocarstwa w Afryce – stygmaty kulturowe, religijne, polityczne, ekonomiczne i społeczne, s 575-596
Pawłowska Aneta, Rzeźby ludu Szona, „Tygiel Kultury”, 2010, nr 1-
Pawłowska Aneta, Sztuka i kultura Afryki Południowej. W poszukiwaniu tożsamości artystycznej na tle przekształceń historycznych, Łódź [Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego] 2013
Pawłowska Aneta, Wizerunek Afrykanina w sztukach plastycznych, [w:] Architektura znaczeń. Studia ofiarowane prof. Zbigniewowi Bani w 65. rocznicę urodzin i w 40-lecie pracy dydaktycznej, red. Anna Sylwia Czyż, ks. Janusz Nowiński, Marta Wiraszka,Warszawa [Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego] 2011, s.  378-391
Pawłowska Aneta, Wpływ niewolnictwa na obraz Czarnego Człowieka w sztukach pięknych, [w:] Kroki i rytmy Afryki, red. Wiesna Mond-Kozłowska, Kraków [WAM] 2011, s. 254-263
Pawłowska Aneta, Zjawisko akulturacji na przykładzie sztuki z południa Afryki, [w:] Afryka na progu XXI wieku, t. 1, Kultura i społeczeństwo, red. Jacek Jan Pawlik, Małgorzata Szupejko, Warszawa [PTA] 2009, s. 167-178
Podyma Katarzyna, Sztuka afrykańska. Zjawisko czy rzeczywistość?, Toruńskie Studia o Sztuce Orientu 2009, T. 4, red. Anna Nadolska-Styczyńska, s. 109-116
Podyma Katarzyna, Sztuka bogactwem Afryki? Wpływ rynku antykwarycznego na życie codzienne mieszkańców Afryki Zachodniej, Forum Politologiczne 2011, nr 12 – Problemy bogactwa i biedy we współczesnej Afryce, s. 611-628
Popławski Błażej, Katarzyna Szreniawska, Sztuka Afryki oczami Europejczyków, Przegląd Afrykanistyczny 2007, Vol. I, s. 25-38

S
Skonieczko Dariusz, Frank McEwen – ojciec nowoczesnej szkoły rzeźbiarskiej w Zimbabwe, s. 155-160
Sobeski Michał, Sztuka egzotyczna, Warszawa [Arkady] 1971
Styczyńska Anna, Współczesna rzeźba Makonde w zbiorach Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, „Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi”, 1989-1990, Seria Etnograficzna, nr 29

T
Theile Albert, Sztuka Afryki, Warszawa [WAiF] 1974
Transkulturowa estetyka afrykańska, Maska, wydanie specjalne
Trojan Alina, Sztuka Czarnej Afryki. Dzieje, kultura, wierzenia, Warszawa [Wiedza Powszechna] 1973

W
Will, Izabela, Guliński, Stanisław, Malarski obraz rewolucji – murale w Libii, [w:] Ex Africa Semper Aliquid Novi, t. I red. Jacek Łapott, Ewa Prądzyńska, Żory 2014
Willet Frank, Ife. Niezwykła kultura Afryki Zachodniej, Warszawa [WAiF] 1984
Wiśniewska Anna, Styl shetani: nowoczesna rzeźba ludu Makonde w Tanzanii. Warszawa 2003

Z
Zaborowska Maria, Malarstwo szkoły tingatinga w kontekście kultury suahili, Przegląd Afrykanistyczny 2007, nr 1, s. 15-18

Ż
Żukowski Arkadiusz, Sztuka Białych w południowej Afryce – od ubóstwa do bogactwa?, Forum Politologiczne 2011, nr 12 – Problemy bogactwa i biedy we współczesnej Afryce, s. 587-594

 

SPOŁECZEŃSTWO / POLITYKA / RELIGIA / HISTORIA

C
Cabitango Manuela Marsal, Kuduro. Próba charakterystyki zjawiska z perspektywy antropologii tańca, Poznań 2013 [praca licencjacka]
Chodubski Andrzej, O polskim stereotypie Afryki oraz jego zmienności, Forum Politologiczne 2006, 3 – Kontakty polsko-afrykańskie. Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość, s. 13-37

E
Edukacja globalna. Poradnik metodyczny dla nauczycieli II, III i IV etapu edukacyjnego

G
Kobiety, gender i globalny rozwój. Wybór tekstów, red. Nalini Visvanathan, Lynn Duggan, Nan Wiegersma i Laurie Nisonoff, Warszawa 2012

K
Kawula Anna, Uwarunkowania społeczno-kulturowe edukacji zawodowej kobiet w Ugandzie, Edukacja ustawiczna dorosłych 2014, nr 1 (84), s. 27-37

M
Musiał-Karg Magdalena,Ellen Johnson-Sirleaf – pierwsza prezydent w Afryce, [w:] Kobiety we współczesnym świecie. Rola i miejsce kobiet w życiu politycznym, red. M. Musiał-Karg, B. Secler, WNPiD, Poznań 2010, s. 193-212.

N
Ndiaye Iwona Anna, Kobieta w islamie. Na przykładzie Senegalu jako nowoczesnego kraju muzułmańskiego,  Forum Politologiczne, 2006, nr 4 – Islam we współczesnej Afryce, s. 303-322
Ndiaye Iwona Anna, Dialog między Afryką a Europą. Léopold Sédar Senghor – duchowy przywódca, polityk, poeta, filozof, Forum Politologiczne 2008, nr 7 – Przywódcy i przywództwo we współczesnej Afryce

R
Romejko Adam, Islam we współczesnej Afryce w świetle publikacji i niemieckiego tygodnika „Der Spiegel”, Forum Politologiczne 2006, t. 4, s. 323-339

T
Tabaszewska Justyna, Podróżnicy i kolonizatorzy. Współczesne strategie opisu Afryki, Teksty Drugie 2006, nr 1-2, s. 296-­309
Tymowski Michał, Kobiety w czasie wczesnych wypraw portugalskich do Afryki Zachodniej, Kwartalnik Historyczny 2014, r. 121, nr 3, s. 501-520
Tymowski Michał, Opinie Afrykanów o Europejczykach we wczesnym okresie wypraw portugalskich do Afryki Zachodniej (XV w. – początek XVI w.) [w:] EX AFRICA SEMPER ALIQUID NOVI, tom I, red. J. Łapott, E. Prądzyńska, Żory 2014, s.

ARTYKUŁY POPULARNE >>>

 „Afrykański palimpsest”. Konrad Schiller w rozmowie z Przemysławem Strożkiem

Piotr Błoński, „Africa remix” – najnowsza sztuka Afrykańczyków
Roksana Obuchowska, Quo Vadis Afryko?