REPOZYTORIUM

ZAPRASZAM DO WSPÓŁTWORZENIA BAZY WIEDZY POŚWIĘCONEJ WSPÓŁCZESNEJ SZTUCE AFRYKAŃSKIEJ!
Hasła do poszczególnych sekcji na chwilę obecną można przesyłać drogą meilową. Wkrótce włączona zostanie możliwość dodawania haseł przez zarejestrowanych użytkowników.

W ramach projektu AFRYKA | SZTUKA SPOŁECZNIE ZAANGAŻOWANA utworzone zostały:

  • baza konspektów zajęć dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych opracowane w oparciu o obowiązująca podstawę programową (patrz: KONSPEKTY >>>)
  • rozbudowana i stale uzupełniana baza bibliograficzna dotycząca współczesnej sztuki afrykańskiej (patrz: BIBLIOGRAFIA >>>)
  • baza biograficzna współczesnych artystów afrykańskich wraz z odnośnikami do stron www artystów i dostępnej w sieci literatury na ich temat (patrz: BIOGRAFIE >>>)
  • baza MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH z odnośnikami do scenariuszy lekcji, warsztatów itp. opracowanych przez instytucje naukowe i pozarządowe zajmujące się edukacją międzykulturową

W kolejnych etapach repozytorium rozbudowane zostanie o wystaw współczesnej sztuki afrykańskiej oraz kalendarz wydarzeń „afrykańskich” w Polsce (patrz: TERMINARZ >>>)