WSPÓŁORGANIZATORZY

Galeria-Sztuki-Wozownia

GALERIA SZTUKI „WOZOWNIA”
ul. Rabiańska 20, 87-100 Toruń
Galeria założona została w 1950 roku. Obecnie siedzibą galerii jest zabytkowy budynek (dawna pruska wozownia artyleryjska), położony w najstarszej części Torunia, przy Bramie Klasztornej, w pobliżu Ratusza Staromiejskiego, Domu Kopernika i Krzywej Wieży.Program Galerii zakłada badanie aktualnego stanu sztuki, prezentowanie i współtworzenie projektów artystycznych.

 

domkultury_logoDOM KULTURY! BYDGOSKIE PRZEDMIEŚCIE
ul. Sienkiewicza 11/2, 87-100 Toruń
Domkultury! na Bydgoskim Przedmieściu powstał w ramach projektu „Rewitalizacja Społeczna na Bydgoskim Przedmieściu”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest realizowany poprzez Partnerstwo, którego liderem jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, a Partnerów stanowią Fundacja Fabryka UTU – odpowiedzialna przede wszystkim za działalność domukultury! (głównie dzieci, młodzież, seniorzy) oraz Fundacja Stabilo – zajmująca się m.in. wsparciem osób bezrobotnych, prowadząca Ośrodek Aktywizacji Zawodowej. Nowoczesny dom kultury jest miejscem żywym – dynamicznym, otwartym na interakcje. To nietypowy stymulator lokalnej aktywności, będący zarówno nadawcą, jak i odbiorcą różnorodnych bodźców. Zadaniem domu kultury powinno być przerzucanie pomostów między grupami, które z różnych powodów są od siebie oddalone – pomiędzy młodymi i seniorami, urzędnikami i obywatelami, bogatymi i biednymi. Bywalcy, uczestnicy programów generowanych przez dom kultury są nie tylko konsumentami, ale także aktywnymi współtwórcami tego miejsca, inicjatorami działań i współrealizatorami poszczególnych projektów kulturalnych.

1620937_665192896872547_521137826_nZAKŁAD MUZEALNICTWA UMK w TORUNIU
Wydział Sztuk Pięknych UMK w Toruniu, ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
Zakład Muzealnictwa istnieje na Wydziale Sztuk Pięknych od 1977 roku, kiedy to został wyodrębniony z wcześniej istniejącego Zakładu Konserwatorstwa i Muzealnictwa, działającego w strukturze Instytutu Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa. Wraz z wyodrębnionym wówczas Zakładem Konserwatorstwa pełnił przewodnią rolę dla kierunku konserwatorstwo i muzealnictwo, przemianowanego w 1991 r. na kierunek ochrona dóbr kultury. W ramach działalności statutowej prowadzone są badania nad muzealnictwem i kolekcjonerstwem, zabytkoznawstwem dzieł sztuki.