WARSZTATY

3002887507Warsztaty i spotkania w ramach projektu AFRYKA | SZTUKA SPOŁECZNIE ZAANGAŻOWANA odbywać się będą w kilku blokach tematycznych dostosowanych do grup wiekowych, w okresie od sierpnia do grudnia.

BLOKI TEMATYCZNE

1. „Współczesna sztuka Afryki wobec TRADYCJI”
Motywy tradycyjnych wierzeń w sztuce tradycyjnej i ich recepcja w dziełach artystów nowoczesnych i współczesnych; inspiracje sztuki Zachodniej tzw. sztuką prymitywną i dlaczego jest to stereotyp kulturowy? Inspiracje afrykańskie w popkulturze.

2. „GLOBALIZM i sztuka”
Problem równowagi globalnej, globalna Północ i Południe; westerizacja życia w Afryce i jej wyraz w sztuce; afrykańscy kuratorzy w świecie sztuki; wystawy; rynek współczesnej sztuki afrykańskiej i kolekcje prywatne i publiczne. Na tej podstawie odniesienia do sytuacji lokalnej, porównanie i poszukiwanie analogii w regionie kujawsko-pomorskim.

3.  „Sztuka konsumowania – KONSUMPCJONIZM w sztuce”
Sztuka zaangażowana społecznie; „Coś z niczego” czyli wielka sztuka ze śmieci (twórczość artystów: El Anatsui, Pascale Marthine Tayou, Romuald Hazoume, Meschac Gaba, Nandipha Mntambo); problem głodu i pomocy humanitarnej, jaki znajduje oddźwięk w twórczości artystów afrykańskich; „Malować gdzie się da” o szyldach fryzjerskich (z udziałem gościa); na tej podstawie odniesienia do sytuacji lokalnej, porównanie i poszukiwanie analogii w regionie kujawsko-pomorskim.

4. „Sztuka w świecie podziałów – o RÓWNOŚCI i NIERÓWNOŚCI SPOŁECZNEJ”
Sztuka społecznie zaangażowana obyczajowość (Cheri Cherin, Cheri Samba), kolonializm (Yinka Shonibare); „Mit tęczowego społeczeństwa” sztuka RPA, kwestie dyskryminacji rasowej i apartheidu, biała sztuka (z udziałem zaproszonego gościa). Na tej podstawie odniesienia do sytuacji lokalnej, porównanie i poszukiwanie analogii w regionie kujawsko-pomorskim.

5. „W artystycznym poszukiwaniu TOŻSAMOŚCI”
Poszukiwanie tożsamości afrykańskiej w sztuce; tworzenie zaplecza instytucjonalnego (działalność centrów sztuki współczesnej i muzeów w Afryce Subsaharyjskiej); popularyzacja sztuki (festiwale, biennale, wystawy, działania artystyczne na kontynencie afrykańskim); sztuka kobiet i tzw. „czarny feminizm” (twórczość artystek: Nnenna Okore, Mary Sibande; Tracy Rose, Otobong Nkanga, Marcia Kure, Miriam Syowia Kyambi).

Zobacz:
WARSZTATY dla SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH>>>
WARSZTATY dla DOROSŁYCH >>>
WARSZTATY dla NAUCZYCIELI >>>
WARSZTATY dla SENIORÓW>>>
SPOTKANIA i PRELEKCJE >>>