WARSZTATY dla NAUCZYCIELI

3002170732

Warsztaty dla nauczycieli, animatorów kultury i przedstawicieli organizacji pozarządowych zainteresowanych zdobywaniem narzędzi i umiejętności do działań na rzecz zapobiegania dyskryminacji na tle rasowym, rozbudzania postaw tolerancji i empatii oraz rozwoju świadomości różnorodności międzykulturowej poprzez zapoznanie się ze zjawiskami we współczesnej sztuce afrykańskiej. Mają na celu wypracowanie narzędzi pomagających w przeciwdziałaniu uprzedzeniom rasowym i budowaniu komunikacji międzykulturowej.

Warsztaty łączą kilka obszarów pomagających nie tylko w zrozumieniu odmienności kulturowej czy „inności”, dają także wskazówki, jak za pośrednictwem działań twórczych, nowoczesnych metod i działań projektowych opowiadać młodzieży szkolnej o kulturach Afryki, postrzeganej wciąż jako monolit kulturowy i służącej za przykład „prymitywizmu”. Będą one stanowić pomoc w konstruowaniu programów oraz projektowaniu pracy dydaktycznej i wychowawczej. Uczestnicy warsztatów uzyskają ponadto wsparcie w zakresie poszukiwania materiałów do pracy, w tym także w oparciu o bazę danych stworzoną na potrzeby Projektu (baza bibliograficzna, biograficzna i baza konspektów lekcji).

Punktem wyjścia będą kwestie (nie)TOLERANCJI, RASIZMU, WIELOKULTUROWOŚCI, INNOŚCI, EKOLOGII i RECYKLINGU, KONSUMPCJONIZMU i GLOBALIZACJI,  OTWARTOŚCI NA RÓŻNORODNOŚĆ oraz SPOŁECZNEJ ROLI KOBIET. Za przykład posłużą rozmaite zjawiska we współczesnej sztuce afrykańskiej. Omówione zostaną metody aktywizujące, metody projektu, kreatywnych warsztatów, pracy twórczej oraz to w jaki sposób można wykorzystać do zajęć sztukę współczesną i za jej pośrednictwem uwrażliwiać młodzież szkolną na ważne problemy społeczne.

W ramach warsztatów opracujemy m.in.:

  • własne scenariusze zajęć dla dzieci i młodzieży szkolnej
  • grę edukacyjną o tematyce afrykańskiej
  • „pakiet narzędzi edukacji wielokulturowej” przydatnych do pracy z uczniami w różnym wieku
  • teksty krytyczne dotyczące współczesnej sztuki afrykańskiej

POBIERZ OFERTĘ pdf >>>

CZAS TRWANIA:1 spotkanie – 3 godziny zegarowe
GRUPY: do 20 osób
MIEJSCE: Wydział Sztuk Pięknych, ul. Sienkiewicza 30/32, Toruń, sala 315 (III piętro)
TERMINY: 3 października (sobota),
GODZINA: 10:00-13:00 (patrz: TERMINARZ >>>)
Warsztaty są  bezpłatne
ZAPISY>>>

Zobacz:
WARSZTATY dla DOROSŁYCH >>>
WARSZTATY dla SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH>>>
WARSZTATY dla SENIORÓW >>>
SPOTKANIA i PRELEKCJE >>>

BLOKI TEMATYCZNE >>>