Warsztaty dla MŁODZIEŻY

1. Między tradycją a współczesnością sztuki afrykańskiej
(GIMNAZJUM, SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE)

KONSPEKT >>>

CZAS TRWANIA: 45-60 min.

Afryka | Sztuka społecznie zaangażowanaW ramach twórczych warsztatów plastycznych, na przykładzie dzieł współczesnych artystów afrykańskich jak m.in.  Yinka ShonibareEl Anatsui, Romuald Hazoume, George Lilanga, omówiony zostanie problem miejsca tradycyjnych wierzeń afrykańskich na kulturę współczesną. Na tej podstawie podjęta zostanie dyskusja na temat stereotypowego myślenia o Afryce, rozumianej przez pryzmat twórczości europejskich artystów awangardy z początku XX wieku (Picasso, Braque, Mattise) i kojarzącej się głównie z „prymitywnymi maskami” i rzeźbami kultowymi, za sprawą których utrwalił się „mit odkrycia sztuki afrykańskiej”. Sięgniemy także do literatury pięknej, która utrwaliła stereotypy myślenia o Afryce (dzieła Josepha Conrada, Henryka Sienkiewicza i in.). Omówione zostaną również kwestie takie jak poszukiwanie tożsamości, proces kolonizacji i westernizacji w kontekście historii, polityki i szeroko rozumianej kultury.

Warsztaty te mają na celu rozszerzenie wiedzy i wykształcenie pozytywnych postaw obywatelskich, tolerancji, świadomości ekologicznej wśród młodzieży oraz budowanie komunikacji i świadomości międzykulturowej wobec Inności kulturowej za pośrednictwem działań twórczych i dyskusji.

2. SZTUKA ŚMIECI – materia i forma we współczesnej sztuce afrykańskiej
(GIMNAZJUM, SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE)
KONSPEKT >>>

CZAS TRWANIA: 60-90 min.

Afryka | Sztuka społecznie zaangażowana

W ramach zajęć omówione zostaną problemy tożsamości artystycznej, problem braku zaplecza instytucjonalnego w Afryce i możliwości popularyzacji sztuki. Jednocześnie wskazane zostaną problemy głodu, ubóstwa i związana z tym konieczność poszukiwania innych „dostępnych” środków wyrazu artystycznego, które artyści afrykańscy znaleźli w „śmieciach”, wytwarzanych przez konsumpcyjny świat Zachodu. Warsztaty polegać będą na odtworzeniu i tłumaczeniu wybranych dzieł współczesnych artystów afrykańskich np. Pascale Marthine Tayou, Romuald Hazoume, Meschac Gaba, Nandipha Mntambo, Cyrus Kabiru, którzy wykorzystują materiały wtórne do tworzenia instalacji i rzeźb (twórczy recykling).

Tematyka warsztatów ma na celu wyrobienie postaw obywatelskich, utrwalenie świadomości ekologicznej i tolerancji wobec odmienności kulturowej oraz świadomości konieczności niesienia pomocy humanitarnej.

3. BEZ STEREOTYPÓW – Jądro ciemności, król Leopold i współczesna sztuka Kongo
(SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE)
KONSPEKT >>>

CZAS TRWANIA: 45-60 min.

Tematyka Afryka | Sztuka społecznie zaangażowanawarsztatów oscyluje wokół trzech zagadnień – dziedzictwa tradycyjnych kultur Konga, historii odkrywania tej części Afryki, kolonialnych okrucieństw jakich dopuszczano się za czasów króla Leopolda II (1865-1909) oraz jak opisywane było Kongo w literaturze z przełomu XIX i XX wieku – sięgniemy m.in. do twórczości Josepha Conrada. W ramach warsztatów spróbujemy poszukać odpowiedzi na to w jaki sposób współcześni artyści naznaczeni zostali kolonialną przeszłością, jak wyrażają historię Kongo w swojej sztuce (np. Steve Bandoma, Cheri Samba, Jean Paul Mika, Francis Mpuya, Bodys Isek Kingelez) i to jak bardzo, za sprawą literatury europejskiej zostały utrwalone stereotypy na temat „dzikie”, „mrocznej” Afryki.

 

 

NOWOŚĆ!! 
4. WSPÓŁCZESNY KOLAŻ AFRYKAŃSKI – WARSZTATY ARTYSTYCZNE
(SZKOŁY PODSTAWOWE 4-6, GIMNAZJUM, SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE)

GRUPY: do 30 osób + nauczyciel/opiekun grupy
MIEJSCE: dojazd do szkół
TERMIN: do ustalenia z prowadzącą (patrz: TERMINARZ >>>)
Warsztaty są  bezpłatne
ZAPISY>>>

Pobierz pełną ofertę dla SZKÓŁ!

******

Zobacz:
WARSZTATY dla DOROSŁYCH >>>
WARSZTATY dla NAUCZYCIELI >>>
WARSZTATY dla SENIORÓW >>>
SPOTKANIA i PRELEKCJE >>>

BLOKI TEMATYCZNE >>>