PROJEKT 2015

Główny elementem projektu AFRYKA | SZTUKA SPOŁECZNIE ZAANGAŻOWANA są warsztaty i prelekcje.

DLA KOGO?
Poszczególne bloki tematyczne dostosowane są do grup wiekowych.
Warsztaty przeznaczone są dla:

FORMA
Twórcze warsztaty plastyczne, dyskusja, metody animacji, wykładu, pracy w grupach, warsztaty „twórczego recyklingu”, pokazy multimedialne, projekcje audio-wideo.

TEMATYKA
Patrz: BLOKI TEMATYCZNE >>>

ZA ILE?
Projekt zrealizowany został w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Aktywność obywatelska” 2015 dlatego też uczestnictwo w warsztatach i prelekcjach jest bezpłatne. Projekt jest realizowany także w 2016 roku

KIEDY?
Projekt realizowany jest w okresie roku szkolnego od września do końca czerwca (patrz: TERMINARZ >>>)

GDZIE?
Warsztaty dla młodzieży szkolnej odbywają się w szkołach, pozostałe warsztaty – w różnych miejscach (patrz: TERMINARZ >>> i śledź wydarzenia na Facebooku)

ZAPISY
sztukaafryki@gmail.com
tel. 695 297 142