MAŁGOSIA


IMG_0222aMAŁGOSIA BAKA

Muzeolożka i historyczka sztuki. Doktorantka w Zakładzie Muzealnictwa Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w dyscyplinie Nauk o sztuce. Kwestiami sztuki afrykańskiej zajmuje się od około 10 lat, prowadząc autorskie konwersatoria o sztuce afrykańskiej (Wydział Sztuk Pięknych UMK w Toruniu, kierunek: Ochrona Dóbr Kultury), a także w ramach seminariów i warsztatów otwartych. Stale współpracuje z instytucjami kultury. Drugim obszarem zainteresowań są social media w promocji kultury. Od 3 lat prowadzi zajęcia z tej tematyki na studiach podyplomowych z zakresu muzealnictwa na UMK w Toruniu. Materiały dotyczące współczesnej sztuki afrykańskiej pozyskała w trakcie wyjazdów do muzeów i galerii w Europie i indywidualnych wypraw do Afryki Zachodniej i Środkowej. Jest autorką kilku publikacji poświęconych sztuce afrykańskiej. Prywatnie autorka blogu o współczesnej sztuce Afryki.

POPULARYZACJA:

 • 17 XI 2018, Konferencja dla nauczycieli, studentów oraz osób pracujących z dziećmi i młodzieżą „Spotkanie z innym”  w ramach 4. edycji Tygodnia Edukacji Globalnej, cyklu działań edukacyjnych promujących szacunek i solidarność względem innych kultur; organizatorzy: Muzeum Narodowym w Szczecinie, Fundacja Artykuł25, wykład pt. Sztuka społecznie zaangażowana w Krajach Afryki Subsaharyjskiej
 • 16 XI 2017, IV Konferencja DARIA-H, Toruń; udział w debacie: O barierach we współpracy nauki z instytucjami dziedzictwa w zakresie realizacji wspólnych przedsięwzięć cyfrowych; moderator: Dominik Purchała, Laboratorium Cyfrowe Humanistyki UW ; Wydział Historyczny UW. Paneliści: prof. dr hab. Aleksander Bursche, Dorota Szkodzinska,  dr hab. Dariusz Brzostek, Małgorzata Baka, Marcin Werla
 • 14 V 2016, II Toruńska Noc Muzealna, Muzeum im. Tony’ego Halika, oddział Muzeum Okręgowego w Toruniu, prelekcja z pokazem pt. Współczesna sztuka Tanzanii i Mozambiku
 • 15 IV 2015, wykład gościnny na zaproszenie Studenckiego Koła Naukowego Historyków Sztuki UMK w Toruniu, Wydziału Nauk Historycznych, pt. Wybrane zjawiska we współczesnej sztuce Afryki
 • 10 III 2015, Seminarium Polskiego Instytutu Studiów nad Sztuką Świata, Oddział Toruń; wykład pt. Współczesna sztuka afrykańska – zjawiska, kolekcje, rynek sztuk
 • 21 VI 2013, warsztaty Sensomotoryka tańca afrykańskiego wspólnie z dr. Tomaszem Komendzińskim (Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu) w ramach Spotkania Naukowego „Neuro-historia sztuki?”,Toruń 21-22 VI 2013, Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu

WAŻNIEJSZE KONFERENCJE:

 • 9-10 XI 2017, Konferencja naukowa Stulecie Rewolucji – tradycja awangardy i perspektywy nowoczesności, organizatorzy: Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, referat: Znienawidzone ciała. Twórczość południowoafrykańskich artystek-feministek Zenele Muholi i Tracey Rose
 • 23-24 VI 2016, 9. Ogólnopolskie Spotkanie Historyków Sztuki i Konserwatorów Dzieł Sztuki Orientu, Toruń, organizatorzy: Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata, Wydział Sztuk Pięknych UMK w Toruniu,  referat: Reliefy ciała. Rzeźbiarska twórczość Sammy’ego Baloji
 • 26-28 XI 2015, IV Kongres Afrykanistów Polskich, Żory, organizatorzy: Polskie Towarzystwo Afrykanistyczne, Muzeum Miejskie w Żorach, referat: Rola organizacji non-profit w kształtowaniu środowisk twórczych w Ghanie
 • 19-20 XI 2015, Międzynarodowa konferencja naukowa „Afrykańska tradycja – afrykańska nowoczesność„, Łódź, organizatorzy: Katedra Historii Sztuki Uniwersytetu Łódzkiego, referat: Postkolonialne hybrydy – współcześni artyści nigeryjscy wobec problemu kolonialnej historii Afryki / Post-colonial hybrids – modern Nigerian artists against the problem of colonial history of Africa
 • 29-30 V 2015, Konferencja naukowa „Snuć nić jak opowieść. Tkaniny w kulturach świata„, Toruń, organizatorzy: Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata, referat: Współczesna tkanina artystyczna w Afryce
 • 8 V 2015, Konferencja naukowa „Tradycja i nowoczesność w Afryce. Społeczeństwo – polityka – gospodarka – kultura„, Olsztyn, organizatorzy: Instytut Nauk Politycznych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, referat: Sztuka tradycji – o inspiracjach współczesnej sztuki afrykańskiej (performance, rzeźba, instalacje)
 • 11-12 V 2015, Konferencja naukowa „(Nie)chciana tożsamość„, Toruń, organizatorzy: Katedra Historii Sztuki i Kultury, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, referat: Czarne matki” – o stereotypach i roli kobiet we współczesnej sztuce afrykańskie
 • 21-22 XI 2014, Seminarium naukowe „Kolekcjonerstwo polskie XX i XXI wieku”, Toruń, organizatorzy: Zakład Muzealnictwa Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu, Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu, referat: Polskie kolekcje sztuki afrykańskiej (XXI w.)
 • 11-12 III 2013, Ogólnopolska konferencja doktorantów i doktorów „Jaki piękny fałsz”, Warszawa, organizatorzy: Uniwersytet Warszawski, Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, referat: Rzeczywistość wyobrażona – kilka refleksji o współczesnej sztuce afrykańskiej
 • 28 IX 2012, Konferencja Naukowa „Metodologia badań nad kulturą i sztuką Afryki”; organizatorzy: Zakład Muzealnictwa, Wydział Sztuk Pięknych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; referat: Afryka i etnologia/antropologia sztuki z perspektywy historyka sztuki