Link: Małgorzata Baka | Postkolonialne hybrydy. Współcześni artyści nigeryjscy wobec problemu tożsamości i historii | Post-colonial hybrids – modern Nigerian artists against the problem of colonial history of Africa

w: Sztuka Afryki. Afrykańska tradycja, afrykańska współczesność, red. Aneta Pawłowska, Julia Sowińska-Heim, Łódź : Wydawnictwo UŁ, 2017, s. 157-179.