Link: Małgorzata Baka-Theis | Porozumienia polsko-afrykańskie w okresie PRL-u i ich wpływy na powstawanie kolekcji sztuki afrykańskiej w Polsce | Polish-African agreement in period of PRL and influence on the formation of African art collections in Poland

w: Afryka w Stosunkach Międzynarodowych. Historia – Stan obecny – perspektywy, Olsztyńskie Studia Afrykanistyczne, red. Bara Ndiaye, Paweł Letko, Olsztyn 2010 ISBN: 978-83-930647-1-7.