Link: Małgorzata Baka | Polskie kolekcje artefaktów afrykańskich. Między zbiorem pamiątek a kolekcją sztuki

w: Kolekcje polskie XX i XXI wieku. Szkice, red. T.F. Rosset, A. Kluczewska-Wójcik, A. Tołysz, 2015.