Link: Małgorzata Baka-Theis | Rzeźby bliźniąt Ibedżi. Forma i styl wybranych regionów Królestwa Joruba (Nigeria) | Ibeji – sculptures form and style in Yorubaland (Nigeria)

„Toruńskie Studia o Sztuce Orientu”, t. 4, Kultury Afryki. W świecie tradycji, przemian i znaczeń”, red. Anna Nadolska-Styczyńska, Toruń: Wydawnictwo UMK, 2009, s. 133-143, ISBN: 978-83-231-2357-6.