Małgorzata Baka-Theis | Córeczka – laleczka Formy lalek płodności Akua’ba ludu Aszanti (Ghana) i inspiracje | „Daughter-doll” – Forms of Akuaba „fertility ” dolls (Ashanti people) and inspiration in contemporary art

[w:] Ciało symboliczne. Ciało medyczne. Ciało estetyczne, Łódź 2008, s. 7-26.