Kiripi Katembo, Subir, Un regard series, 2011. Lightjet, 60 x 90 cm. Collection of the artistWszystko co dobre szybko się kończy. Realizowany przez prawie sześć miesięcy projekt AFRYKA | SZTUKA SPOŁECZNIE ZAANGAŻOWANA przeznaczony był do młodzieży ponadgimnazjalnej i osób dorosłych, w tym seniorów, mieszkających na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, głównie w Toruniu. Finansowany był w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Aktywność obywatelska” 2015.

W czasie trwania projektu zrealizowałam cztery warsztaty plastyczno-krytyczne dla seniorów, które odbywały się od września do listopada w Domu Kultury na Bydgoskim Przedmieściu. Uczestniczyło w nich łącznie piętnaście seniorek. W ramach warsztatów prowadzone były pogadanki na temat twórczości współczesnych artystów afrykańskich, ale poszukiwaliśmy też korelacji z sytuacją w Polsce – artystyczną, polityczną, społeczną i kulturalną.

Drugi moduł projektu skierowany był do młodzieży ponadgimnazjalnej. Warsztaty do niej skierowane odbywały się w Galerii Sztuki Wozownia w Toruniu oraz w szkołach. Opracowane zostały trzy tematy: Między tradycją a współczesnością sztuki afrykańskiej (GIMNAZJUM, SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE); SZTUKA ŚMIECI – materia i forma we współczesnej sztuce afrykańskiej (GIMNAZJUM) oraz BEZ STEREOTYPÓW – Jądro ciemności, król Leopold i współczesna sztuka Kongo (SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE). W okresie od września 2015 do stycznia 2016 zrealizowane zostały cztery warsztaty. Konspekty do zajęć, do wykorzystania wraz z prezentacjami znajdują się w dziale WARSZTATY DLA MŁODZIEŻY.

Dziesięć spotkań odbywających się w Domu Kultury Bydgoskie w Toruniu przeznaczone były dla osób dorosłych. Odbywały się one w formie wykładów, warsztatów twórczych oraz spotkania przy kolacji z kuchnią afrykańską. Realizowane były w kilku blokach tematycznych poruszających różne aspekty funkcjonowania sztuki w kulturze tj. status kobiet, ekonomia, polityka, problem AIDS i innych chorób, hybrydyzacji kulturowej, wpływu globalizacji i konsumpcjonizmu, trashartu i uprecyklingu, tożsamości kulturowej, rynku sztuki i środowisk twórczych w Afryce Subsaharyjskiej. Warsztaty odbywały się od października do grudnia, a uczestniczyło w nich łącznie około 50 osób. Niektóre z nich uczestniczyły prawie we wszystkich spotkaniach.

Ostatni moduł projektu stanowiły spotkania otwarte ze specjalistami, zatytułowane Sztuka w świecie podziałów, które odbywały się w Galerii Sztuki Wozownia w Toruniu. 20 października na temat feminizmu w sztuce Zachodniej Afryki opowiadałam wraz z Magdaleną Kołbą-Górną, afrykanistką i antropolożką z Polskiej Akademii Nauk w Warszawie (Feminizm i artystki afrykańskie. Przykład Kenii). W spotkaniu uczestniczyło około trzydzieści osób. 17 grudnia zorganizowane zostało spotkanie z dr hab. Anetą Pawłowską z Uniwersytetu Łódzkiego, która poprowadziła wykład na temat współczesnej sztuki w RPA w kontekście Apartheidu (Mit tęczowego społeczeństwa (RPA). Na spotkanie przybyło około czterdzieści osób.

Przygotowanie warsztatów zajęło prawie miesiąc. Niestety z realizacją wystartowałam dopiero we wrześniu w wyniku znacznego opóźnienia wypłaty stypendium (koniec sierpnia), co uniemożliwiło zakup niezbędnych materiałów, skuteczne działania marketingowe oraz realizację warsztatów dla seniorów już w sierpniu, zgodnie z harmonogramem projektu.

Niemniej jednak w okresie od lipca do grudnia powstały także:

  • baza biograficzna artystów afrykańskich – na dzień dzisiejszy 103 hasła, która będzie nadal rozwijana
  • baza bibliograficzna literatury dotyczącej sztuki afrykańskiej w języku polskim
  • baza konspektów do zajęć na różnych poziomach nauczania
  • trzy konspekty zajęć dotyczących współczesnej sztuki afrykańskiej dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

Ponadto, poznałam wiele ciekawych osób o podobnych do moich zainteresowaniach, a innych mam nadzieję, że zaraziłam pasją i bakcylem Afryki, a to jest rzecz bezcenna 🙂