Przy okazji wystawy dzieł Wilhelma Sasnala „Taki Pejzaż” (wystawa czynna do 10 stycznia 2022) Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie zorganizowało dyskusję poświęconą problemowi „Obcego”/Innego w kulturze, w ramach cyklu „Nie odwracajmy wzroku”, zatytułowaną „Obcy w sztuce”. Na jednej z prac Wilhelma Sasnala widnieje postać małego czarnoskórego chłopca wśród wysokich zielonych krzewów, będąca cytatem z ilustracji autorstwa Ignacego Witza (1919-1971) do wiersza Juliana Tuwima „Murzynek Bambo” [2014]. Ten właśnie obraz, obok prezentowanej na wystawie „Maski” [2008] i „Lalki (murzynki)” [Bez tytułu, 2007] przywodzących na myśl popularne skojarzenia z Afryką, które wciąż są mocno zakorzenionym stereotypem, stały się punktem wyjścia do rozmowy na temat obecności kultur afrykańskich w euroamerykańskim kręgu kulturowym oraz mitów i wyobrażeń jakimi obrosły. W rozmowie prowadzonej przez dr Magdalenę Maciudzińską-Kamczycką wzięła udział także dr Monika Weychert zajmująca się problematyka kultury Romów.

Rozmowa została zarejestrowana i można ją obejrzeć na kanale Facebooka: https://www.facebook.com/events/611199343406135/


Monika Weychert, Magdalena Maciudzińska-Kamczycka, Małgorzata Baka |
Dyskusja „Obcy w sztuce” w ramach cyklu „Nieodwracajmy wzroku” w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, 2022-12-09

Cykl dyskusji „Nie odwracamy wzroku”, towarzyszy wystawie czasowej Wilhelma Sasnala #TakiPejzaż.

Uczestniczki dyskusji:

🔹 Monika Weychert – doktora, adiunktka i kierowniczka katedry Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej SAN Warszawa (z tą uczelnią związana od 2015 roku). Od 2016 roku współpracuje również z Instytutem Badań Przestrzeni Publicznej ASP w Warszawie. W Toruniu prowadziła m.in. niezależną lotną galerię i galerię dla…, była związana z warszawską Galerią Foksal i Muzeum Rzeźby im. Xawerego Dunikowskiego w Królikarni – Oddziałem Muzeum Narodowego w Warszawie. Kuratorka kilkudziesięciu wystaw. Wieloletnia współpracownica TVP Kultura; autorka artykułów publikowanych w kilkunastu tytułach pism naukowych i krytycznych, a także katalogach wystaw, redaktorka książek, członkini AICA.

🔹 Małgorzata Baka – muzeolog, muzealnik. Asystentka w Katedrze Zabytkoznawstwa i Muzealnictwa Wydziału Sztuk Pięknych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Przygotowuje dysertację doktorską w dziedzinie Nauk o sztuce pt. „Polskie kolekcjonerstwo afrykanistyczne po II wojnie światowej” pod kierunkiem dr. hab. Tomasza F. de Rosseta, prof. UMK. Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2015, 2020). Koordynatorka i wykonawczyni grantu MNiSzW w ramach NPRH „Muzeum w polskiej kulturze pamięci (do 1918 r.): wczesne instytucje muzealne wobec muzeologii cyfrowej”. Zainteresowana naukowo historią wystawiennictwa (w tym narracjami PRL-u), kolekcjonerstwem i muzealnictwem oraz współczesną sztuką afrykańską.

Moderatorka:

🔹 Magdalena Maciudzińska-Kamczycka – pracuje w Katedrze Historii Sztuki XX wieku w Europie Środkowej i na Emigracji na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu. Studia magisterskie i doktoranckie ukończyła w Instytucie Historii Sztuki UAM w Poznaniu. Zajmuje się głównie reprezentacją judaizmu w sztuce antycznej oraz feminizmem i sztuką kobiet. Autorka monografii „Żydzi i judaizm w zwierciadle sztuki antycznej”, współredaktorka dwóch tomów „(Nie)chciana tożsamość”.

Projekt jest finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszu EOG oraz przez budżet krajowy

Fundusze Norweskie i EOG | EEA and Norway Grants | Ambasada Norwegii w Polsce | #Funduszenorweskie i #EOG #EEANorwayGrants | Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu | Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Wystawa „Wilhelm Sasnal – Taki pejzaż” | fot. Małgorzata Baka
Ilustracja Ignacego Witza do książki z wierszami Juliana Tuwima „Słoń Trąbalski” z 1948 roku | w zbiorach autorki