"Pretensjonalne jest traktować sztukę afrykańską niczym jednolitą wizję, jak jest to obecnie praktykowane (…). Ten punkt widzenia w rzeczywistości pomija lub zaniedbuje afrykańską różnorodność: indywidualne plastyczne doświadczenia sztuki afrykańskich artystów..."
| Abdou Sylla
„...po raz pierwszy my Afrykańczycy otrzymaliśmy słowo „sztuka” w zastosowaniu do twórczych wyobrażeń naszych przodków, było to związane z początkami europejskiej kolonizacji...”
| Ben Enwonwu
„Jeżeli sztuka nie jest rozumiana wyłącznie jako dekoracja, ale jako środek do rozwiązania poważnych problemów w społeczeństwie – lokalnych, kontynentalnych lub międzynarodowych – sztuka może zmienić wiele.”
N’GoNé Fall

AFRYKA

Afryka dopiero buduje struktury instytucjonalne, wznosi pierwsze centra sztuki, integruje artystów wokół tworzących się wielofunkcyjnych ośrodków kultury, kształci kuratorów, krytyków i historyków sztuki, którzy pozwolą w przyszłości głębiej spojrzeć na fascynujący świat, nie zawsze zrozumiały dla człowieka Zachodu.

Czytaj dalej >>>

SZTUKA

Współczesna sztuka Afryki stanowi fenomen, polegający na łączeniu bogatej tradycji artystycznej ze zdobyczami Zachodu. Pozostaje prawie zupełnie nierozpoznana w Polsce. Projekt ma także na celu przełamywanie stereotypów, które utrwaliły wyobrażenie o Afryce jako o monolicie kulturowym i źródle sztuki prymitywnej.

Czytaj dalej >>>

PROJEKT 2015

Projekt przeznaczony jest dla młodzieży ponadgimnazjalnej, studentów, osób dorosłych, nauczycieli i seniorów. Realizowany będzie w kilku blokach tematycznych, dostosowanych pod względem formy do różnych grup wiekowych beneficjentów, w okresie od sierpnia do grudnia. Warsztaty są BEZPŁATNE.

Czytaj dalej >>>